AMPLIEM LA FLOTA DE CAMIONS


Aquest any hem invertit en allò que creiem que és necessari en el nostre sector: la flota de camions.
Un camió amb més càrrega i amb un sistema innovador de descàrrega de producte que ens permetrà aconseguir una major efectivitat a la nostra feina, a la vegada que ens donarà més seguretat amb un creixement de la rapidesa. 

A la foto, es poden apreciar dos dels camions que tenim i la diferència de càrrega que hi ha entre ells.
Hem millorat el nostre transport podent incrementar les comandes que els nostres clients ens realitzen durant el dia.