Com transplantar una plana?


Per saber quan és necessari fer el trasplantament, cal posar atenció en si les arrels omplen o acaparen tot el test. Al regar el substrat antic i extraure tota la planta del test, podrem comprovar el nivell de creixement que han tingut les arrels. Si aquestes no han acaparat tota la planta i estan molt apretades, caldrà tornar a col·locar-la en el seu test i esperar un temps per tal de que estigui llesta.
El trasplantament prematur pot ser molt perjudicial. En general, les plantes acabades d'adquirir venen en uns recipients temporals que no són adequats pel seu òptim creixement, per tant, es recomana trasplantar-les.

 

PRIMER:

Prèviament al trasplantament, és necessari escollir el test més idoni, que ha de ser uns centímetres més ampli i més profund que l'anterior.

 

SEGON:

Cal col·locar una capa de drenatge amb grava, greda volcànica o algun substrat semblant. Després, es treu la planta del test actual amb cura.

 

TERCER:

Cal col·locar-la en un nou test i omplir-la amb el substrat per plantes Boix. Per últim, regar.

 

QUART:

Col·locar-la en el nou test i omplir-la amb el substrat per plantes Boix.